تبلیغات
کعبه ی دلها - حجات در گرما

علمدار جبهه :: حاج حسین خرازی

افسران -  از قدیم گفتن جواب بــــــــوق ها خاموشی ست!

تو تابستون امسال با اون گرمای خفه کننده اش توی اتوبوس نشسته بودم.
یه دختر کوچولوی 8-9 ساله هم به خاطر نبود جا دور از مامانش نشسته بود رو صندلی
ته اتوبوس.
دختر کوچولو روسری اش رو خیلی زیبا با رعایت حجاب همراه چادر عربی سرش کرده بود.
خانوم بدحجابی که پیش دختر کوچولو نشسته بود و خودشو باد میزد با افسوس گفت:
(توی این گرما اینا چیه پوشیدی؟از دست اجبار این مامان باباهای خشک مقدس...تو گرمت نمیشه بچه؟)
همون لحظه اتوبوس ایستاد و باید پیاده میشدیم.
دختر کوچولو گره ی روسری اش رو سفت تر کرد و محکم و با اقتدار گفت:
(چرا گرممه... ولی آتیش جهنم از تابستون امسال خیلی خیلی گرم تره...)
دختر کوچولو پیاده شد و اون خانم بدحجاب سخت به فکر فرو رفت....


برچسب ها: ماه خدا، حجاب، حجاب برتر، محجبه ها، جهاد، هیئت عشاق الرضا،
دنبالک ها: ماه خدا، حجاب، حجاب برتر، محجبه ها، جهاد،

تاریخ : پنجشنبه 20 تیر 1392 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : عرفان نیکویی