تبلیغات
کعبه ی دلها - 7 روز تا سفر عاشقی

علمدار جبهه :: حاج حسین خرازی
بــنــویـسـیـــد گـــــدای ســـــفـــــــــره ی آقـــــــــا بـود
از هــمــان روز ِ ازل زنــدگـــی اش ایــنـــجــــــا بـود…

  زائـری بـود شـکسـتــه، از نـگــاهــش شــرمـــی
بـیــدلـی بـود ولـی کـنـج ِ دلـــش دریــا بـود…

هـمـه رفــت آمــد او ســـوی شـــبـــســـتــــان ِ حـــــرم
در خـیــابـــان ِ طــبــرســی، کــفــتـــری شــیـــــدا بـود…


در تـمـام ِ شــهـــر نــه، در جــمــلــگـــی ِ کــائــنـــات
هــر ســه ایــــــوان ِ طــلــا را جــنـــتـــی مـبـنـــا بـود…

نـقـطــه ی امـّـیـد ِ او، صـحــن ِ گـهــرشــاد و غــدیــر
وقــــت نـــــقـــــــاره زدن گـــریـــــه ی او بــالــا بـود…

از غــم ِ درد ِ جــدایــی، بــغــض ِ او آخــر گــرفــت
مـــرشــــدی آمــد و مـــوج ِ نــالـــه هــا، بــرپـــا بـود…

 بــنــویـسـیـــد شــــمــــــار ِ درد ِ دل نـــامــــحــــــدود
عـاشـقـی بـود و تـمـام ِ غـصـه اش زهـــــرا (س) بـود


7 روز ...
هفته دیگر...
فقط یک هفته تا سفر عاشقی
طبقه بندی: سخن دوست(امام رضایی)، حرف دل، شعر،
برچسب ها: امام رضا، حضرت زهرا، سفر عاشقی، مشهدالرضا، شعر امام رضایی، کعبه دلها، هیئت عشاق الرضا،

تاریخ : سه شنبه 19 شهریور 1392 | 12:48 ق.ظ | نویسنده : بچه هیئتی